Op-ed in De Standaard: Kinderbijslag doet armoede onmiddellijk dalen

In een opiniebijdrage in De Standaard van woensdag 24 maart 2021 leg ik uit waarom ik het oneens ben met collega Stijn Baert (Ugent). Ja, er moet veel meer geïnvesteerd worden in de kinderopvang in Vlaanderen, en dan in het bijzonder in de kwaliteit en in de toegankelijkheid voor iedereen. Neen, dat geld moet niet van de kinderbijslag komen. Dat zou de kinderarmoede alleen maar doen toenemen, en dus geen enkel maatschappelijk probleem oplossen.

Als we meer willen investeren in kinderen, halen we dat geld dan bij beleid dat effectief de kinderarmoede doet dalen, of halen we het geld bij beleidsmaatregelen die niét effectief zijn? Bijvoorbeeld de miljarden Vlaamse lastenverlagingen die netto nauwelijks extra jobs opleveren. Ik weet wat de maatschappij het meest zal opleveren.

Lees het volledige opiniestuk hier